Gyakori kérdések

Mitől függ a föld ára?

A föld árára nagyon sok tényező van hatással. Többek között a terület mérete, tömbszerűsége, termőképessége, fekvése, művelési ága, állapota, a gazdasági környezete, de például az is hatással van a terület árára, hogy az adott ingatlan hány tulajdonos birtokában van. Amennyiben a terület haszonbérlet útján hasznosított, a bérleti konstrukció is befolyásolja az értékét. Egyedi árképzési módszerünk segítségévek figyelembe vesszük az összes olyan lényeges tényezőt, mely befolyásolja a föld értékét. Ezen információk birtokában munkatársaink pontos értékbecslést tudnak készíteni földterületéről. Az értékbecslés során mezőgazdász kollégánk személyesen megy ki a helyszínre, hogy felmérje az Ön termőföld területének agrárparamétereit.

Mi alapján határozható meg a haszonbérleti díj összege?

Hogy mekkora a haszonbérleti díj, az sok mindentől függ. Többek között a földterület méretétől, tömbszerűségétől, termőképességétől, a terület természetbeni állapotától, fekvésétől, az igényelhető támogatásoktól. Befolyással van egy terület bérleti díjára az is, hogy az adott körzetben van e, illetve hány potenciális, meghatározó haszonbérlő van. Alapvetően a következő négyféle mód egyike szolgálhat a bérleti díj meghatározásának alapjául:

  1. Első generációs módszer: a legrégebbi, ma már elavultnak számító módszer szerint a bérleti díjat földterület aranykorona értéke után meghatározott terménymennyiségben számolják. Például: egy aranykorona után 35 kilogramm búza.
  2. Második generációs módszer: 2004-ben meghonosodott módszer, mely szerint a haszonbérleti díjat a támogatások alapján határozták meg. Díjként kiszabható például a terület alapú támogatás egy bizonyos százaléka. A bérbeadó és bérlő egyezségén múlik.
  3. Harmadik generációs módszer: jelenleg ez a legelterjedtebb módszer, a bérleti díjat konkrét összegben, Ft-ban határozzák meg, mely összeg évente meghatározott mértékben növekszik. A haszonbérleti díj folyósítása is fix, előre meghatározott időpont(ok)ban történik.
  4. Negyedik generációs módszer: ez a legmodernebb módszer, lényegében a konstrukció megegyezik a harmadik generációs módszerével, annyi különbséggel, hogy az összeg meghatározása nem forintban, hanem euróban történik.

Mi az elővásárlási jog, és kit illet?

Az elővásárlási jog azt jelenti, ha valamelyik tulajdonostárs saját tulajdoni hányadát harmadik személynek el akarja adni, a kapott vételi ajánlatot köteles közölni minden tulajdonostársával, akik közül bárki élhet elővásárlási jogával, ha elfogadja a vételi ajánlatban foglaltakat. Az elővásárlási jog törvényen alapul, vagyis az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is mindenkivel szemben hatályos.

Amennyiben az elővásárlásra jogosult a kapott ajánlatot – meghatározott határidőn belül – elfogadja- és erről ilyen értelmű nyilatkozatot tesz -, úgy tulajdonos és a jogosult között az ajánlatban szereplő feltételekkel (többek között: vételár, birtokbaadás) a szerződés létrejön. Ekkor az elővásárlási jogosult az ajánlattévő (vevőjelölt) helyébe lép és teljesítenie kell az adásvételi szerződésben az ajánlattévő által vállaltakat. Termőföld vagy tanya eladása esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

  1. Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;
  2. a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt;
  3. a helyben lakó szomszédot;
  4. a helyben lakót;
  5. haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.

Hogyan zajlik a földeladás a Magyar Termőföld Kft. segítségével?

Ha Ön el szeretné adni termőföld területét, lépjen kapcsolatba velünk telefonon vagy honlapunkon keresztül. Az eladási folyamat első lépése az adatfelvétel, mely során pontos információkra van szükségünk az eladásra kínált területről (helyrajzi szám, terület, aranykorona érték, támogathatóság, haszonbérleti konstrukció, stb.). Ezt követően mezőgazdász kollégánk személyesen megy ki az adott területre, hogy felmérje a termőföld agrárparamétereit. A termőföldterület adatai és a helyszíni szemle alapján értékbecslést készítünk, ez alapján árajánlatot teszünk az ingatlanra.

A földeladás során megkeressük az Ön földjére a legalkalmasabb vevőt, ezt követően szakértő ügyvédeinken keresztül megírásra kerül az adásvételi szerződés. Az ajánlat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifüggesztésre kerül a területileg illetékes önkormányzat hirdetőtáblájára. A kifüggesztés lejárta után – melynek időtartama 60 nap, további 8 nap a kifüggesztésre és 8 nap a levételre – történik meg az adásvételi szerződés aláírása. Mindennek véghezvitele természetesen a mi dolgunk. A vételár megfizetése készpénzes fizetés esetén a szerződés aláírásával egy időben történik, átutalás estén a szerződésben meghatározott teljesítési időpontig.